Hjælp til ansøgning og CV. Også kvote 2-ansøgning

Styrk din chance for kvote 2 optag. Få min hjælp til en motiveret ansøgning, der viser, at du er egnet, og hvorfor du skal optages eller indkaldes til optagelsesprøve.

Lad mig hjælpe med en ansøgning og et CV, der viser, at du er egnet og har de bedste forudsætninger for uddannelsen og de udvælgelseskriterier, som studiet efterspørger, og det du kan. Og dermed hvordan du som kvote 2-ansøger får vist både motivation, faglige færdigheder og studiepotentiale, der øger dine chancer for optag. Ønsker du min hjælp så kontakt mig, men vent ikke til sidste øjeblik.

Pris og Fremgangsmåde

A)  Kvote 2-ansøgning og kvote 2-CV til Optagelse.dk (KOT) koster 1.800 kr.  

B)  Hjælp til motiveret jobansøgning og målrettet CV koster 1.900 kr.  

C)  Det gode kompetence CV med resumé og foto koster 1.400 kr.

--------------------------------------------

  1. Udfyld "Kontakt mig" og vedhæft en kort beskrivelse med link til det job/studie, du vil søge
  2. Samtidig med at jeg bekræfter opgaven, bliver du bedt om at indbetale mit honorar
  3. Når indbetalingen er registreret, kontakter jeg dig, og vi drøfter input til ansøgning og CV
  4. Et par dage efter modtager du udkast til en motiveret ansøgning med CV resumé
  5. Herefter ringer jeg dig op, og sammen gennemgår vi udkastet til din ansøgning
  6. Dagen efter får du den færdige ansøgning som PDF-dokument
  7. Forinden er ansøgning og CV kontrolleret af en erfaren korrekturlæser 
  8. Processen varer typisk 7 dage

Kontakt mig

Udfyld felterne og klik på send, hvorefter jeg vender tilbage til dig snarest og senest inden for to dage. Så vi tales ved.

Styrk din karriere og dit CV. Lad mig hjælpe dig. også med kvote 2 uddannelser og optag.

Job Application Tips and Tricks

Den gode ansøgning, der viser, at du er egnet, og hvorfor du skal optages eller indkaldes til samtale.

Den gode ansøgning

En ansøgning, der viser match mellem det virksomheden/studiet efterspørger, og det du kan.

Den gode ansøgning er en skræddersyet ansøgning, der passer til jobbet. En ansøgning, der viser et match mellem det virksomheden efterspørger, og det du kan, og hvoraf det fremgår, at du har brugt tid på at analysere og gennemtænke jobopslagets ordlyd og gjort dig overvejelser om, hvordan du passer ind i stillingen.

Her skal begrundes, hvorfor netop du er den rigtige kandidat til jobbet. Der skal svares på, hvorfor du søger stillingen, hvad du kan tilbyde, og hvordan dine kompetencer kan bruges i jobbet. Du skal ikke skrive alt om dig selv. Du skal skrive om de vigtige ting i jobbet og om dine vigtigste kvalifikationer i forhold til det - og ellers så tro på, at du selv eller vi har skrevet en jobansøgning, der er så god, at du kommer til samtale.

Hvor den opfordrede ansøgning er svar på en jobannonce, er den uopfordrede ansøgning noget anderledes ved at være en ansøgning til et job, som ikke er opslået. Du skal derfor i højere grad fremhæve, hvad du kan byde på, og hvordan man i virksomheden kan bruge dine kompetencer.

Tjek virksomhedens webside, stillingsbetegnelser, profil på LinkedIn etc. Dermed kan du bedre forestille dig jobbet og beskrive det. Skriv ikke bare til virksomheden, men find ud af hvem du skal skrive til og stil så ellers din ansøgning til den pågældende person i virksomheden. Skriv også, at du kontakter den pågældende - og gør det så.

Optimér dit CV

Et langt uoverskueligt og rodet CV, bliver aldrig læst, og udelukker dig fra jobsamtalen. Som udgangspunkt er det derfor en god idé at udarbejde et brutto-CV, med råmateriale, der ikke sendes, men redigeres ned til et professionelt Netto-CV, der matcher det job, du ønsker at søge. Ved at skrive et brutto-CV får du afklaret præcist, hvilke kompetencer, du har erhvervet, og som du kan tilbyde en kommende arbejdsgiver.

Hvor ansøgningen peger fremad mod det nye job, kigger CV’et tilbage på erfaringer og giver dermed en oversigt over din erhvervserfaring, uddannelser og relevante kurser, personlige data, kompetencer og fritidsinteresser. Dataskemaets opgave er på en enkel og overskuelig måde at give et billede af, om du besidder de nødvendige kompetencer. Overvej om din CV-profil skal være med foto. Typer CV:

Det kronologiske CV er bygget op, så det nyeste står først. Dit seneste job eller den seneste uddannelse er altså i toppen. Det kronologiske CV bliver ofte brugt, når du søger job inden for samme branche eller fagområde, som du arbejder inden for i dag. CV'et indledes med dine personlige data.

Kompetence CV'et. Det funktionsopdelte CV er opdelt i kompetencer eller funktioner. Det fokuserer på dine kompetencer frem for på de steder, hvor du har været ansat. Er du nyuddannet, eller vil du skifte branche, bør du nok overveje et kompetenceopdelt CV i stedet for det kronologiske CV. Kompetence CV'et begynder ligesom det kronologiske CV med dine personlige data. Herefter et kort resumé og så vælger du ellers de 4-5 vigtigste kompetencer fra din profil, som matcher det job, du søger.

Kombinations CV. Du kan også vælge et kombinations CV - også kaldet et hybrid CV, der er en blanding af et kronologisk CV og et kompetence CV. Denne form for CV er meget fleksibel, hvilket vil sige, at du kan strukturere det, så det virker bedst for dig.

Online-CV. Det online CV, adskiller sig fra de andre ved, at der ikke er knyttet en ansøgning til det online-CV. Nøglen til det gode online-CV ligger i at benytte rekrutteringssystemets fritekstfelter og muligheder for visuelle virkemidler.

Men uanset type bør dit CV udformes efter det job, du søger og de specifikke kvalifikationskrav, som stilles. Også derfor skræddersyr jeg altid CV'et til det konkrete job.

Råd & Vejledning

Søg uopfordret: Uopfordrede ansøgninger betaler sig, men det kræver, at ansøgningen er målrettet. Og endnu bedre, hvis din ansøgning kan kobles sammen med netværk eller relationer. Hele 74% siger i en undersøgelse, at de har ansat på baggrund af en uopfordret henvendelse.

Dit netværk: Brug dit netværk til faglig sparring og til at finde dit næste job, ligesom professionelle netværk kan have stor værdi for din karriere. Små virksomheder bruger netværk i højere grad end store virksomheder, hvilket understreges af, at små virksomheder kun har stilingsopslag på cirka halvdelen af deres nyansættelser. Men uanset hvad viser en analyse, at de fleste trods alt får job gennem traditionelle jobansøgninger.

Headhunting: Headhunting sker på mange niveauer - ikke kun på chefniveau. Skal du headhuntes, skal du være synlig, så headhunteren kan få øje på dig. Derfor bør du deltage i netværk og uploade dit CV til relevante Jobportaler, ligesom du bør være synlig med en profil på LinkedIn.

Sociale medier: Jobsøgning sker mest via LinkedIn, næsten ikke via Facebook og kun sjældent via Twitter og Google+. Kanaler der i stigende grad bruges til rekruttering. Facebook har det største antal kvindelige jobsøgere, og LinkedIn har det største antal jobsøgende med en college/universitets uddannelse. Jobsøgning via sociale medier er i en tidlig fase og kan ikke erstatte Jobportaler og Jobdatabaser.

Internationalt: Overvejer du at søge job i udlandet, så klik ind på Jobnet.dk, der både har en række gode råd samt henvisning til websites, der er gode at starte ud med fx eures.dk, oresunddirekt.com, prospects.ac.uk og gribverden.dk samt Ingeniørforeningens ida.dk

E-rekruttering: Internetbaserede rekrutteringssystemer, er i dag den mest almindelige måde at finde nye medarbejdere på. Søger du job i en større virksomhed eller i det offentlige, er det helt normalt, at du IKKE bare kan sende din ansøgning med almindelig post eller via e-mail. Du bliver istedet bedt om at indsende ansøgningen via et elektronisk rekrutteringssystem. Her vil altid være gængse spørgsmål som navn, adresse og kontaktdata. Imidlertid vinder spørgsmål af mere selektiv karakter frem. 

Kvote 2-ansøgning: BA, BSc, HA, BBA, Bachelor, professionsbachelor, erhvervsakademiuddannelser, kunstneriske uddannelser eller maritime uddannelser. Hvis du søger optag på en videregående uddannelse via kvote 2, vil du typisk blive bedt om at begrunde dit studiepotentiale i en motiveret ansøgning med CV resumé. I kvote 2 vurderes du ud fra en samlet vurdering af dine kvalifikationer fx skolebaggrund, erhvervserfaring, højskoleophold, udlandsophold m.m. Er du i tvivl om hvordan man skriver en motiveret ansøgning med CV resumé, der viser, at du er studieegnet, og hvorfor du ud fra en helhedsvurdering skal optages, så lad mig hjælpe dig.

Optagelse.dk åbner for kvote 2-ansøgninger 1. februar. Sommeroptag: Søg senest 15. marts kl. 12:00. Vinteroptag: Søg fra 15. september og senest 15. november via studiets eget ansøgningsskema med studiestart januar/februar. Bemærk, at du på mange studier uanset om du søger optag sommer eller vinter i kvote 2, skal søge via Optagelse.dk og dermed senest 15. marts kl 12.00.

Find jobbet her