Hjælp til ansøgning og CV

Kom til jobsamtale, det gør 8 ud af 10, jeg har hjulpet. Også hjælp til unge som søger optag på en videregående uddannelse gennem kvote 2.

Nyt job? Jeg har i mange år arbejdet med ansættelser og rekruttering, analyseret jobopslag og hjulpet kandidater med jobansøgninger og CV. Og dermed haft fokus på den gode ansøgning, der er en velskrevet motiveret ansøgning og et målrettet CV, som viser match mellem det, virksomheden eller studiet efterspørger, og det du kan. Målet med ansøgning og CV, er at komme til samtale. Intet andet.

Sådan kommer du til jobsamtale

 1. Udfyld e-formularen 'Kontakt mig' og vedhæft en kort beskrivelse med henvisning til det job, du vil søge
 2. Jeg ringer dig op snarest efter, at opgaven er modtaget. Her drøfter vi din ansøgning og dit CV samt aftaler pris og levering
 3. Herefter modtager du en ordrebekræftelse, hvor du bliver bedt om at overføre det aftalte honorar til min konto
 4. Inden for 2-3 hverdage får du via e-mail tilsendt udkast til din ansøgning og dit CV
 5. Derefter ringer jeg dig op, og sammen gennemgår og tilretter vi udkastet
 6. Næste dag får du tilsendt den færdige opgave, der forinden er kontrolleret af en erfaren korrekturlæser 
 7. Min erfaring er din garanti for den gode ansøgning

  HONORAR jobansøgning og CV aftales fra opgave til opgave, men udgør typisk 2.900 kroner
  KVOTE 2-ansøgning og CV til den uddannelse, du ønsker optag på, koster 2.200 kroner

Kontakt mig

Udfyld felterne og klik på send, hvorefter jeg vender tilbage til dig snarest og senest inden for to dage. Så vi tales ved.

Hvordan skriver man en motiveret ansøgning og et målrettet CV? Er du i tvivl så lad mig hjælpe dig.

Job Application Tips and Tricks

Om den effektive jobansøgning, så du kommer til til samtale.

Den gode ansøgning

En ansøgning, der viser match mellem det virksomheden efterspørger, og det du kan.

Den gode ansøgning er en skræddersyet ansøgning, der passer til jobbet. En ansøgning, der viser et match mellem det virksomheden efterspørger, og det du kan, og hvoraf det fremgår, at du har brugt tid på at analysere og gennemtænke jobopslagets ordlyd og gjort dig overvejelser om, hvordan du passer ind i stillingen.

Her skal begrundes, hvorfor netop du er den rigtige kandidat til jobbet. Der skal svares på, hvorfor du søger stillingen, hvad du kan tilbyde, og hvordan dine kompetencer kan bruges i jobbet. Du skal ikke skrive alt om dig selv. Du skal skrive om de vigtige ting i jobbet og om dine vigtigste kvalifikationer i forhold til det - og ellers så tro på, at du selv eller vi har skrevet en jobansøgning, der er så god, at du kommer til samtale.

Hvor den opfordrede ansøgning er svar på en jobannonce, er den uopfordrede ansøgning noget anderledes ved at være en ansøgning til et job, som ikke er opslået. Du skal derfor i højere grad fremhæve, hvad du kan byde på, og hvordan man i virksomheden kan bruge dine kompetencer.

Tjek virksomhedens webside, stillingsbetegnelser, profil på LinkedIn etc. Dermed kan du bedre forestille dig jobbet og beskrive det. Skriv ikke bare til virksomheden, men find ud af hvem du skal skrive til og stil så ellers din ansøgning til den pågældende person i virksomheden. Skriv også, at du kontakter den pågældende - og gør det så.

Dit CV - Curriculum Vitae

Hvor ansøgningen peger fremad mod det nye job, kigger CV’et tilbage på erfaringer og giver dermed en oversigt over din erhvervserfaring, uddannelser og relevante kurser, personlige data, kompetencer og fritidsinteresser. Dataskemaets opgave er på en enkel og overskuelig måde at give et billede af, om du besidder de nødvendige kompetencer. Overvej om din CV-profil skal være med foto. Typer CV:

Det kronologiske CV er bygget op, så det nyeste står først. Dit seneste job eller den seneste uddannelse er altså i toppen. Det kronologiske CV bliver ofte brugt, når du søger job inden for samme branche eller fagområde, som du arbejder inden for i dag. CV'et indledes med dine personlige data.

Kompetence CV'et. Det funktionsopdelte CV er opdelt i kompetencer eller funktioner. Det fokuserer på dine kompetencer frem for på de steder, hvor du har været ansat. Er du nyuddannet, eller vil du skifte branche, bør du nok overveje et kompetenceopdelt CV i stedet for det kronologiske CV. Kompetence CV'et begynder ligesom det kronologiske CV med dine personlige data. Herefter et kort resumé og så vælger du ellers de 4-5 vigtigste kompetencer fra din profil, som matcher det job, du søger.

Kombinations CV. Du kan også vælge et kombinations CV - også kaldet et hybrid CV, der er en blanding af et kronologisk CV og et kompetence CV. Denne form for CV er meget fleksibel, hvilket vil sige, at du kan strukturere det, så det virker bedst for dig.

Online-CV. Det online CV, adskiller sig fra de andre ved, at der ikke er knyttet en ansøgning til det online-CV. Nøglen til det gode online-CV ligger i at benytte rekrutteringssystemets fritekstfelter og muligheder for visuelle virkemidler.

Men uanset type bør dit CV udformes efter det job, du søger og de specifikke kvalifikationskrav, som stilles. Også derfor skræddersyr jeg altid CV'et til det konkrete job.

Inspiration til at finde dit næste job

Søg uopfordret: Uopfordrede ansøgninger betaler sig, men det kræver, at ansøgningen er målrettet. Og endnu bedre, hvis din ansøgning kan kobles sammen med netværk eller relationer. Hele 74% af virksomhederne siger i en undersøgelse, at de har ansat på baggrund af en uopfordret henvendelse.

Dit netværk: Brug dit netværk til faglig sparring og til at finde dit næste job, ligesom professionelle netværk kan have stor værdi for din karriere. Små virksomheder bruger netværk i højere grad end store virksomheder, hvilket understreges af, at små virksomheder kun har stilingsopslag på cirka halvdelen af deres nyansættelser. Men uanset hvad viser en analyse, at de fleste trods alt får job gennem traditionelle jobansøgninger.

Headhunting: Headhunting sker på mange niveauer - ikke kun på chefniveau. Skal du headhuntes, skal du være synlig, så headhunteren kan få øje på dig. Derfor bør du deltage i netværk og uploade dit CV til relevante Jobportaler, ligesom du bør være synlig med en profil på erhvervssitet LinkedIn.

Sociale medier: Jobsøgning sker mest via LinkedIn, næsten ikke via Facebook og kun sjældent via Twitter og Google+. Kanaler der i stigende grad bruges til rekruttering. Facebook har det største antal kvindelige jobsøgere, og LinkedIn har det største antal jobsøgende med en college/universitets uddannelse. Jobsøgning via sociale medier er i en tidlig fase og kan ikke erstatte Jobportaler og Jobdatabaser.

Internationalt: Overvejer du at søge job i udlandet, så klik ind på Jobnet.dk, der både har en række gode råd samt henvisning til websites, der er gode at starte ud med fx eures.dk, oresunddirekt.com, prospects.ac.uk og gribverden.dk samt Ingeniørforeningens ida.dk

E-rekruttering: Internetbaserede rekrutteringssystemer, er i dag den mest almindelige måde at finde nye medarbejdere på. Søger du job i en større virksomhed eller i det offentlige, er det helt normalt, at du IKKE bare kan sende din ansøgning med almindelig post eller via e-mail. Du bliver istedet bedt om at indsende ansøgningen via et elektronisk rekrutteringssystem. Her vil altid være gængse spørgsmål som navn, adresse og kontaktdata. Imidlertid vinder spørgsmål af mere selektiv karakter frem. 

Kvote 2 ansøgning: BA, BSc, HA, BBA, Bachelor, professionsbachelor, erhvervsakademiuddannelser, kunstneriske uddannelser eller maritime uddannelser. Hvis du søger optag på en videregående uddannelse via kvote 2, vil du typisk blive bedt om at begrunde dit studiepotentiale i en motiveret ansøgning og et målrettet CV. Er du i tvivl om hvordan man skriver en motiveret ansøgning, så lad mig hjælpe dig. Sommeroptag: Søg senest 15. marts kl. 12:00. Vinteroptag: Senest 15. oktober eller 15. november eller 1. december.

Find jobbet her